Informasjon om betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger.net

Betalingsanmerkninger er et tema som er preget av mye gamle myter og feiloppfatninger vedrørende alvorlighetsgraden av dette. Negative betalingsanmerkninger medfører riktignok mye dagligdagse problemer i forhold til å få kjøpt varer og tjenester på kreditt og avslag på søknader om lån og kredittkort. På den positive siden så skal det generelt mer til for å få negative betalingsanmerkninger enn det folk flest har en oppfatning om, samt at det er lettere å bli kvitt negative betalingsanmerkninger enn det mange tror.

Det er mange forskjellige typer betalingsanmerkninger hvor betalingsanmerkninger innrapportert av inkassoselskaper nok fortsatt er den mest vanlige. Imidlertid er betalingsanmerkninger i det relativt nye utleggsregisteret noe som i stadig større grad blir vanlig, først og frem på grunn av at utleggsregisteret ble opprettet men også fordi det de siste årene har blitt enklere og billigere å sende en utleggsforretning til namsmannen.

De fleste negative betalingsanmerkninger skyldes betalingsmislighold knyttet opp til en bestemt forhold. I de aller fleste tilfeller så skal disse betalingsanmerkningene slettes når saken er oppgjort. Tidligere ble slike saker stående i ett år etter at saken var oppgjort som et ekstra "ris bak speilet" men slik er det heldigvis ikke lenger. Mange er faktisk den dag i den villfarelse at en betalingsanmerkning blir stående livet ut noe som heldigvis ikke er tilfellet.

Du er ikke uten rettigheter selv om du har betalingsanmerkninger

Det er selvfølgelig alvorlig å få en eller flere betalingsanmerkninger og bør unngås så langt det er mulig. Det er samtidig viktig å være klar over at du ikke er uten rettigheter av den grunn, selv om du får anmerkninger og blir tvunget til å leve med disse over tid i mangel av midler til å gjøre opp gjelden for å få fjernet betalingsanmerkningene. Du har blant annet mulighet til å sperre deg selv for kreditt. På denne måten kan du unngå snoking i ditt private anliggende. Selv om det skal foreligge saklig grunn, normalt i form av et kredittelement, så er det fort gjort å glemme at et familiemedlem, venner eller naboer på steder hvor det er aktuelt med en begrunnet kredittsjekk av deg. Ved å sperre deg selv for kreditt så kan du begrense denne risikoen i stor grad. Fortsatt vil inkassoselskap ha mulighet til å foreta en kredittsjekk av deg men disse er underlagt taushetsplikt og vil ha et større problem enn deg dersom dine betalingsanmerkninger kommer på avveie via dem.

Enkelte nødvendige tjenester i hverdagen kan men heller ikke nektes selv om man har betalingsanmerkninger. Alle nettleverandører har såkalt leveringsplikt på strøm. Det betyr at nettleverandøren har plikt til å levere strøm til deg selv om du har betalingsanmerkninger, dog kan de fortsatt nekte dersom du skylder dem penger direkte for gammel gjeld. Her er det viktig å skille mellom nettleverandør og kraftleverandør. Nettleverandøren er dem du betaler nettleie til mens kraftleverandør er dem du betaler før selve kraften til. Det er kun nettleverandørene som har leveringsplikt, kraftleverandørene har ikke leveringsplikt. Leveringspliktig strøm er imidlertid en del dyrere enn de vanlige strømavtalene du vil få hos en kraftleverandør men det er likevel en god nød løsning. Bankene har heller ikke lov til å nekte deg å opprette en vanlig lønnskonto på grunn av betalingsanmerkninger, du kan lese mer om dette i denne artikkelen på inkassoguiden.no.

Dette nettstedet om betalingsanmerkninger og annen relevant informasjon er et privat nettsted for å informere om forhold av interesse for "mannen i gata" vedrørende temaet betalingsanmerkninger og naturlig tilhørende tema. Nettsiden må ikke forveksles med noe offentlig nettsted og representerer heller ikke kredittopplysningsbransjen på noen måte.

Copyrighted content. All Rights Reserved.