Informasjon om betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger.net

Betalingsanmerkning ved misligholdt avdragsordninger

Avdragsordning er en snarvei til betalingsanmerkning!

Selv om det er relativ lav kunnskap om betalingsanmerkninger og regelverket rundt dette så blir det stadig mer kjent hos "mannen i gata" at en betalingsanmerkning ikke medfører evig svartelisting og at en betalingsanmerkning ikke kan registreres på privatpersoner før det har gått minst 30 dager etter at rettslige skritt er igangsatt. Det finnes imidlertid en mulighet for inkassobyråene til å innrapportere betalingsanmerkninger uten at det er igangsatt rettslige skritt.

En mislighold avdragsordning kan medføre betalingsanmerkning!

Det er et vesentlig unntak i konsesjonsvilkårene fra Datatilsynet til kredittopplysningsbyråene som har konsesjon til å drive med kredittopplysningsvirksomhet. Hovedregelen er at det kan registres en betalingsanmerkning på grunn av uoppgjort inkassosak tidligst 30 dager etter at det er igangsatt rettslige skritt, for eksempel at det er tatt ut forliksklage eller sendt utleggsforretning. Unntaket gjelder misligholdt avdragsordning som er inngått med inkassoselskapet. Da kan selskapet innrapportere betalingsanmerkning uten at det er tatt ut rettslige skritt og uten å forholde seg til den aktuelle 30 dagers fristen. Kredittopplysningsbyrået må fortsatt forholde seg til forhåndsvarslingsfristen på 14 dager før betalingsanmerkningen kan bli brukt i kredittopplysningsvirksomheten.

Kritikkverdige konsesjonsvilkår fra Datatilsynet!

Vi er svært kritiske til denne muligheten inkassoselskapene gis til å unngå kravet til at det først må tas ut rettslige skritt. Konsesjonsvilkårene sier ikke noe om hvem som må ha tatt initiativet til nedbetalingsavtalen. De sier heller ikke noe om hvordan en nedbetalingsavtale skal dokumenteres og når en avtale kan regnes som misligholdt. Ordningen gir hovedsaklig kreditor en mulighet til å unngå å måtte igangsette rettslige skritt for å få registrert betalingsanmerkning på mindre krav.

Et grunnprinsipp er at en betalingsanmerkning ikke skal brukes som inkassomiddel i seg selv, men som en konsekvens av grovt mislighold av gjeld over tid. Av denne grunn er hovedregelen om at det først må igangsettes rettslige skritt samt den påfølgende 30 dagers fristen en regel det ikke burde gis unntak fra etter vår mening. Inkassoselskapet har forøvrig i inkassoloven § 11 en plikt til å vurdere kravets rettmessighet før rettslige skritt iverksettes. Dette kravet gjelder ikke ved registrering av betalingsanmerkning ved misligholdt avdragsordning.

De fleste inkassoselskapene vil nok sende ut en purring på manglende avdrag før de registrer en betalingsanmerkning. Det er imidlertid ikke et slikt krav i konsesjonsvilkårene noe som i ytterste konsekvens kan medføre at de kan innrapportere en betalingsanmerkning dagen etter forfallsdato på det avtalte avdraget.

Tenk deg godt om før du gjør avtale om avdragsordning med inkassoselskapet!

I de aller fleste inkassosaker forsøker inkassoselskapet på et tidlig tidspunkt å ringe opp skyldner for å oppnå betaling eller en avdragsordning/ nedbetalingsavtale. De fleste skyldnere opplever en slik henvendelse som ubehagelig og godtar ofte det som blir foreslått enkelt og greit for å få avsluttet samtalen så raskt som mulig. I mange tilfeller kan skyldner være omgitt av andre personer som de ønsker å skjule sin situasjon ovenfor og unnlater å nevne mulige innsigelser i en slik sammenheng. Således kan inkassoselskapet påstå at det foreligger en nedbetalingsavtale og registrere en betalingsanmerkning på lovlig vis så fort avtalen blir misligholdt.

I slike telefonoppringninger fra inkassoselskapet strekkes grensene for god inkassoskikk til det ytterste. Det er helt vanlig å gi skyldner inntrykk av at en innfrielse eller avdragsordning er det eneste alternativet for å unngå rettslig pågang. Det er for eksempel i strid med god inkassoskikk å varsle/ true med rettslige skritt dersom dette ikke er tenkt gjennomført. I saker som har hovedstol på små beløp på noen få hundrelapper blir det svært sjeldent igangsatt slike rettslige skritt, rett og slett fordi det er lite lønnsomt og ofte ikke ønsket fra kreditors sin side. Når det igangsettes slik urimelig pågang fra inkassoselskapets side som strider med god inkassoskikk så mister inkassoselskapet sin rett til å kreve inkassosalær dekket og en skyldner som krever sin rett kan slippe unna med å betale hovedstol og noen kroner i forsinkelsesrente. I praksis derimot resulterer slike misligholdte "avtaler" i at inkassosalæret opprettholdes og det blir registrert betalingsanmerkning. På toppen av det hele kan inkassoselskapet ha beregnet et avdragsgebyr på inntil kr 960,- når det avtales avdragsordning på mer enn 4 avdrag, selv om "avtalen" misligholdes ved første avdrag. En oppringing fra en "hjelpsom" inkassomedarbeider som vil hjelpe deg med en løsning du kan leve med kan fort bli veldig dyrt og ugunstig for deg.

Hvordan unngå å bli presset til en avdragordning?

Det er ingen tvil om at i mange tilfeller så er avdragsordning en flott måte for skyldnere å bli kvitt inkassogjelden på uten å måtte selge formuesgjenstander som bolig eller bil. Det kan også være en mulighet, spesielt for større krav, til å unngå rettslig pågang som også vil resultere i en betalingsanmerkning. Problemet er imidlertid når du inngår en slik avtale på sparket uten å ha tenkt gjennom konsekvensene for deg og går med på en avtale som du i ettertid finner ut at du ikke har mulighet til å opprettholde og/ eller ikke forstår konsekvensene av å misligholde.

Den enkleste måten å håndtere telefonoppringninger på er å høflig avvise personen som ringer og si at du kontakter dem skriftlig eller muntlig når det passer bedre for deg. Dette skal en seriøs inkassomedarbeider godta, annet vil være i strid med god inkassoskikk. Dersom du på egenhånd finner ut at du trenger en avdragsordning så bør du på forhånd finne ut hvor mye du klarer å betale i måneden før du tar kontakt med inkassobyrået. Det er viktig at du ikke lar deg presse til å øke dette beløpet da det etter all sannsynlighet vil medføre at du ikke klarer å opprettholde avtalen, med påfølgende betalingsanmerkning.

De fleste inkassobyrå vil imidlertid godta relativt lave avdragsbeløp av flere årsaker. For det første ser de mulighetene til å tjene ekstra penger på å avtale mer enn fire avdrag for å kunne legge på avdragsgebyr på inntil kr 960,-. Dette gebyret er de imidlertid pliktig til å opplyse om. For det andre så er forsinkelsesrenten, som eventuelt kan erstattes med enda høyere forhåndsavtalt rente (typisk for kredittkort og forbrukslån), så høy at det er mer penger å tjene på renter jo lengre tid nedbetalingen tar. Et tredje forhold som kan ha betydning er at enkelte kreditorer ønsker så mild behandling av sine skyldnere som mulig. Dette kan skyldes et ønske om fremtidig kundeforhold når kravet er innfridd og/ eller ønske om å unngå negativ publisitet.

Vær oppmerksom på at kreditor/ inkassobyrå mister sin rett på avdragsgebyr dersom det igangsettes rettslig innkreving, typisk forliksklage eller utleggsbegjæring. Avdragsgebyr må i slike tilfeller slettes igjen og eventuelt gebyr som allerede er innbetalt på saken må omfordeles til andre udekkede poster på kravet. Sjekk dette nøye dersom din sak sendes til rettslig innkreving etter innbetalt avdrag da vi har mistanke om at det slurves mye her hos inkassobransjen.

Copyrighted content. All Rights Reserved.