Informasjon om betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger.net

Hva betyr de forskjellige typene av betalingsanmerkninger?

Det finnes mange typer betalingsanmerkninger. Når vi sier at det er forskjellige typer betalingsanmerkninger så mener vi hva som er årsaken til betalingsanmerkningen og hvilke lover og forskrifter som regulerer hva som skal til å registrere den aktuelle type betalingsanmerkning og når den skal slettes. Det meste er regulert i konsesjonsvilkårene fra Datatilsynet til kredittopplysningsbransjen med hjemmel i personopplysningsloven. Nedenfor tar vi for oss de mest vanlige typene av betalingsanmerkninger:

Inkassosak:

En inkassosak mot en privat debitor som har stiftet gjelden i egenskap av forbruker kan ikke registreres som betalingsanmerkning før tidligst 30 dager etter det er satt i gang rettslige skritt i saken. Normalt er slike rettslige skritt forliksklage eller utleggsforretning men kan i enkelte tilfeller være andre skritt. Dersom det gjelder et bestridt krav kan det ikke registreres betalingsanmerkning før etter at betalingsfristen er utløpt i en eventuell rettskraftig dom som har gått kreditors favør, med andre ord er debitor/ innklagede dømt til å betale en viss sum innen en viss dato. Når betalingsanmerkningen gjelder inkassosak uten rettskraftig dom, så skal kredittopplysningsbyrået uansett alltid sende deg et brev med en 14 dagers frist til å protestere på betalingsanmerkningen før disse kan offentliggjøre den innrapporterte betalingsanmerkningen.

Misligholdt avdragsordning med inkassoselskap:

Dersom en sak er gått til inkasso og det inngår en betalingsavtale mellom inkassoselskapet og skyldner kan det registreres en betalingsanmerkning ved mislighold av avtalen. Når betalingsanmerkningen gjelder misligholdt avdragsordning så skal kredittopplysningsbyrået uansett alltid sende deg et brev med en 14 dagers frist til å protestere på betalingsanmerkningen før de kan offentliggjøre den innrapporterte betalingsanmerkningen.

Anmerkning i utleggsregisteret:

En relativ ny ordning er det såkalte utleggsregisteret i Løsøreregistret hvor kredittopplysningsbyråene kan hente opplysninger fra. Det er to utfall av en avholdt utleggsforretning som kan registres i utleggsregisteret. Dette er saker som er avsluttet med "intet til utlegg" og saker hvor det er besluttet "utleggstrekk" (pålegg til arbeidsgiver om å foreta trekk i lønn til kreditors fordel).

Frivillig betalingsanmerkning (sperring mot kredittvurdering):

Du kan sperre deg selv mot kredittsjekk ved å gi deg selv en betalingsanmerkning i form av en kredittsperre. Dette er en flott ordning for dem som er redd for å bli utsatt for misbruk av personalia eller som vil hindre seg selv fra i å søke kreditt eller lån på impuls.

Gjeldsforhandlinger eller gjeldsordning etter gjeldsordningsloven:

Når du søker gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven og eventuelt inngår gjeldsordning etter samme lov så blir det registrert en betalingsanmerkning som gjør dem som foretar en kredittsjekk av deg oppmerksom på at du er under gjeldsforhandlinger eller har gjeldsordning.

Pant i fast eiendom eller løsøre:

Både frivillig registrert pant i fast eiendom og løsøre og når det er tatt pant ved tvangsforretning (utleggsforretning) kan registres i en kredittopplysningsdatabase.

Frivillig pant vil imidlertid ikke bli sett på som en tradisjonell negativ betalingsanmerkning, det vil si at den normalt ikke vil påvirke en såkalt "score" nevneverdig og vil i motsetning til en negativ betalingsanmerkning heller ikke medføre automatisk avslag på søknader om lån og kreditter slik en tradisjonell negativ betalingsanmerkning gjør i de fleste tilfeller. Frivillige registrerte pantstillelser gir imidlertid kreditor ett bredere innblikk i din private økonomi og kan således være utslagsgivende i tvilstilfeller eller i saker der kreditor finner opplysninger om slik registrert gjeld som er forsøkt skjult f.eks. i forbindelse med en lånesøknad.

 

Slettefrister:

Hovedregelen er at en betalingsanmerkning skal slettes uansett innen 4 år. Dersom betalingsanmerkningen er knyttet opp til en enkelt fordring så skal betalingsanmerkninger relatert til denne slettes når kravet er oppgjort.

Betalingsanmerkning om gjeldsordning kan bli stående i hele gjeldsordningsperioden.

Anmerkninger i forbindelse med pantstilling både frivillig og ved tvangsforretning blir stående så lenge pantet er registrert i gjeldende offentlige register.

Copyrighted content. All Rights Reserved.