Informasjon om betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger.net

Hvor lenge kan betalingsanmerkninger bli stående?

Svært mange forbrukere lever i villfarelse på hvilke frister og regler som gjelder i forbindelse med betalingsanmerkninger. I utgangspunktet er det bra at forbrukere frykter betalingsanmerkninger da dette motiverer til å betale regningene i tide og ha en generell ryddig privatøkonomi.

Det er imidlertid ikke bra at denne villfarelsen er noe inkassobransjen i stor stil spekulerer i ved utformingen av sine standardbrev og den øvrige dialogen med skyldnere, med den hensikt til å få dem til å prioritere deres krav. Det varsles gjerne om at manglende betaling kan medføre betalingsanmerkninger, samtidig opplyses det sjeldent om at det kun er ved rettslige skritt det kan registreres betalingsanmerkninger samt at betalingsanmerkninger skal slettes omgående ved betaling.

Betalingsanmerkninger skal alltid slettes ved betaling av det aktuelle kravet.

Det er svært mange som tror at en betalingsanmerkning følger deg livet ut. Dette er heldigvis ikke riktig. Det var kanskje slik tidligere og det er faktisk ikke så mange år siden det var slik at en betalingsanmerkning stående ut påfølgende kalenderår selv om kravet betalingsanmerkningen gjald var betalt. Dette er nok bakgrunnen for at mange fortsatt tror at en betalingsanmerkning vil henge med deg til tross for oppgjør, en villfarelse og myte vi dessverre ikke kan si at inkassobransjen bidrar til å fjerne all den tid det er svært lønnsomt for dem at skyldnere lever i denne frykten.

Det er imidlertid helt klart, alle former for betalingsanmerkninger som har en direkte relevans til et enkelt uoppgjort krav skal slettes omgående ved innfrielse. I praksis må noe saksbehandlingstid påregnes men skyldner må kunne forvente at alle betalingsanmerkninger er slettet innen utgangen av påfølgende uke etter oppgjør.

Den alminnelige foreldelsesfristen på betalingsanmerkninger

Vanlige betalingsanmerkninger som er innregistrert av et inkassobyrå skal slettes ved utløpet av det fjerde året etter betalingsanmerkningen ble sendt til registrering. Dersom det igangsettes nye rettslige skritt i saken så forlenges fristen med nye 4 år eventuelt kan saken registreres på nytt dersom tidligere registrering er utløpt.

Andre slettefrister for betalingsanmerkninger:

Gjeldsforhandlinger:

Betalingsanmerkninger som gjelder gjeldsforhandlinger skal slettes når en gjeldsordning er stadfestet. Dersom det ikke er åpnet gjeldsordning etter 6 måneder og kredittopplysningsbyrået ikke har mottatt melding om at gjeldsforhandlingsperioden er utvidet så skal betalingsanmerkningen slettes eller registreres om oppgjort. Dersom det ikke stadfestes gjeldsordning eller gjeldsforhandlingene heves så skal anmerkningen uansett slettes ett år etter registreringen av åpning av gjeldsforhandlinger.

Gjeldsordning:

En betalingsanmerkning som gjelder registrert gjeldsordning kan stå under hele gjeldsordningsperioden men skal slettes når gjeldsordningen er over.

Tvangsforretninger i fast eiendom eller løsøre:

Betalingsanmerkninger som er registrert på bakgrunn av tvangsforretninger i fast eiendom eller løsøre kan bli stående så lenge de samme opplynsingene er registrert i offentlige registre.

Et hull i regelverket ved utleggsforretninger registrert i løsøreregisteret

Ved avholdt utleggsforretning via namsmannen med resultatet "intet til utlegg" eller utleggstrekk i lønn eller trygd så vil det bli registrert en anmerkning i løsøreregisteret om dette. Kredittopplysningsbyrået henter på sin side inn opplysninger fra løsøreregisteret for å bruke i sine kredittopplysninger. Dette blir således stående som betalingsanmerkninger hos kredittopplysningsbyråene. Dette gjelder også i saker hvor det ikke har vært involvert noe inkassobyrå.

Problemet er at det kun er namsmannen som kan slette slike opplysninger hos Løsøreregisteret og er avhengig av at kreditor eller inkassobyrået gir dem beskjed. Hverken inkassobyrå eller kreditor har noen direkte plikt til å melde ifra til namsmannen når slike saker er oppgjort. Vår oppfatning er imidlertid at inkassobyrået likevel har et slikt ansvar som er omfattet av generalklausulen om god inkassoskikk i inkassoloven.

Du kan ha rett på erstatning ved uriktige betalingsanmerkninger

Kredittopplysningsbyrået er ansvarlig for at de registrert opplysningene og betalingsanmerkningene er korrekte. Dersom opplysningene er innrapportert av inkassobyrå kan disse stilles solidarisk ansvarlige for tapet. Et vanlig prinsipp i norsk erstatningsrett er at for å ha rett til erstatning må man ha lidd et reelt tap. Dette gjelder også i slike tilfeller. Vi vil påpeke at terskelen er relativt høy for å oppnå erstatning i slike tilfeller og du bør som et minimum kunne dokumentert at du har lidd et direkte økonomisk tap som følge av feilaktige opplysninger. Dersom du ikke har lidd et tap så bør du uansett innrapportere feil til datatilsynet og eventuelt Finanstilsynet dersom feilen skyldes et inkassoselskap.

Copyrighted content. All Rights Reserved.